Oulu University Hospital PEF letter in Finnish

Oulu University Hospital PEF letter in Finnish

PEF- TYÖPAIKKASEURANTA OHJE

Mittaukset tulee tehdä sekä työ- että vapaapäivinä.

HUOM! On tärkeää, että teette puhallukset suurinpiirtein samaan kellon aikaan (sekä työ- että vapaapäivinä).

   - aamulla ylösnoustuanne

   - sitten noin 2 tunnin välein koko hereilläoloaikanne

   - yöllä, jos heräätte

   - muulloin, jos on oireita

Pitäkää PEF-mittari vaakasuorassa siten, että sormet eivät estä osoittimen vapaata liikkumista, eivätkä tuki laitteen takakannessa olevia ulostuloaukkoja. Digitaalisen mittarin käytöstä saatte hoitajalta erilliset ohjeet.

Vetäkää keuhkot täyteen ilmaa, ottakaa suukappale hampaiden väliin, sulkekaa huulet tiiviisti suukappaleen ympärille ja puhaltakaa mittariin voimakas, vähintään sekunnin kestävä puhallus.

Toistakaa tämä kolme kertaa ja merkitkää tulokset lomakkeeseen. Kolmessa rinnakkaisessa PEF-puhalluksessa ero ei saa olla yli 20 yksikköä. Jos puhallusten väli on alle 20 yksikköä, puhallukset ovat onnistuneet. Muussa tapauksessa puhallukset tulee uusia.

Jos tarvitsette avaavaa lääkettä, tehkää mittaukset ennen lääkkeenottoa ja 15 minuuttia lääkkeenoton jälkeen ja merkitkää molempien mittauskertojen arvot kaavakkeeseen sekä tieto lääkkeenottamisesta.

Merkitkää lomakkeeseen:

   - päivä, kellonaika, oletteko työssä vai vapaalla (käyttäen lyhenteitä T tai V)

   - päivä-sarakkeseen myös milloin heräsitte, milloin aloititte työt, milloin lopetitte työt ja milloin menitte nukkumaan

   - mittaustulokset (3 puhallusta)

   - onko oireita, mitä? - tehty työ, työssä käytetyt aineet

   - muut mahdollisesti vaikuttavat tekijät, esim. hengitystieinfektiot

   - astmalääkkeiden käyttö, avaavan lääkityksen tarve

Tehkää puhallusseuranta huolellisesti, näin seurannasta on Teille eniten hyötyä.

Comments

Please sign in or register to add your thoughts.


Oasys and occupational asthma smoke logo